banner
banner
Menu

Opłaty

« wstecz

Opłatę konferencyjną należy wnieść do dnia 28 lutego 2020 r. na konto:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Bank PKO SA O/Lublin
55 1240 5497 1111 0000 5011 6807
z dopiskiem: OKD/imię i nazwisko uczestnika/nazwa uczelni
 
Kwota: 
150 zł - opłata konferencyjna
300 zł - w przypadku, gdy uczestnik deklaruje chęć opublikowania rozdziału w monografii 
 
Potwierdzenie wpłaty przesłać do dnia 28 lutego 2020 r. na adres e-mail: msskn@up.lublin.pl (nazwa pilku: okd.opłata.nazwisko.imię)