[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności

« wstecz

Wysokość zasiłków statutowych dla członków związku:

 

- z tytułu zgonu członka związku:

  800 zł

 

- z tytułu zgonu współmałżonka członka związku pozostającego na jego wyłącznym  utrzymaniu lub rodziców członka związku:

  500 zł

 

- z tytułu zgonu teściów członka związku:

  300 zł

 

- z tytułu urodzenia dziecka:

  800 zł

 

List Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotra Mullera do Rektorów uczelni publicznych z dnia 9 maja 2019 r. Pismo zostało wystosowane w związku z interwencją KSN "Solidarność" i RSzWiN ZNP w ministerstwie.

(w załączeniu)

 

Stanowisko KU Solidarność i ZNP UP w Lublinie w sprawie przeprowadzania podwyżki wynagrodzeń pracowników UP Lublin z dn. 6 maja 2019 r.

(w załączeniu)

  

DOFINANSOWANIA

 

1. Zasady korzystania z zasiłków i dofinansowań:

- członek związku nabywa praw do korzystania z zasiłków statutowych z chwilą przyjęcia w poczet związku

- członek związku nabywa praw do dofinansowań do różnych form wydarzeń na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie po upływie pół roku od dnia przyjęcia do związku

- istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania 1 raz w semestrze do dowolnej formy wydarzeń, których organizatorem jest Dział Socjalny UP w Lublinie:

  • zajęcia sportowe - 30 zł* do karnetu
  • wydarzenia kulturalne - od 10 do 30 zł*
  • wycieczki - od 50 zł (krajowa) do 100 zł* (zagraniczna)
  • istnieje także możliwość dofinansowania wyjazdów turystycznych organizowanych przez Komisję Uczelnianą lub grupę członków związku

 

2. Dofinansowanie wakacyjne ( w wysokości 100zł ) realizowane jest corocznie, naprzemiennie dla członków związku oraz dzieci członka związku (do 0 do 18 lat a dla uczących się do 25 roku) , po złożeniu wniosku.

 

KOMUNIKAT 

 

*Wysokość dofinansowania może być zmieniona uchwałą KU