banner

Konferencja

« wstecz

 

Szanowni Państwo,

W ramach obchodów 75-lecia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbędzie się Konferencja, pod hasłem „Current approach to health and diseases in animals and humans”, której celem będzie prezentacja aktualnych wyników badań realizowanych przez pracowników naukowych ośrodków polskich i zagranicznych.

 

Obrady będą toczyć się w trzech sesjach:
I. Sesji podstawowych nauk weterynaryjnych
Przewodnicząca: Prof. dr hab. Marta Kankofer
Vice-Przewodnicząca: Prof. dr hab. Jadwiga Jaworska-Adamu
Vice-Przewodnicząca: Dr hab. Ewa Tomaszewska, prof. uczelni
II. Sesji przedklinicznych nauk weterynaryjnych
Przewodnicząca: Dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. uczelni
Vice-Przewodnicząca: Dr Marta Wójcik

III. Sesji klinicznych nauk weterynaryjnych
Przewodniczący: Prof. dr hab. Łukasz Adaszek
Vice-Przewodniczący: Dr hab. Roman Dąbrowski, prof. uczelni

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego 75-lecia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie oraz Rady Naukowej Konferencji serdecznie zapraszam Państwa do czynnego udziału w tym wydarzeniu.

 

dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. uczelni

 

 

[ STRESZCZENIA PRAC ]

Informacje dla Autorów

Prosimy o nadsyłanie streszczeń prac w wersji elektronicznej na adres: urszula.korzecka@up.lublin.pl w terminie do 16 czerwca 2019 r. W treści listu proszę wskazać numer sesji naukowej, w ramach której praca ma być prezentowana. 

Zasady przygotowania streszczenia

Format:

MS Word, marginesy normalne (2,5 cm)

Układ tekstu
Imiona i nazwiska Autorów1, 2, 3 ….  (Times New Roman 11 pkt., tekst wyśrodkowany, pojedyncze odstępy między wierszami)
1, 2, 3 …. Afiliacje (Uczelnia/Instytut, miasto, kraj) (Times New Roman 11 pkt., tekst wyśrodkowany, pojedyncze odstępy między wierszami ) odstęp 1,5 wiersza

TYTUŁ
(TIMES NEW ROMAN 12 PKT. WERSALIKI, POJEDYNCZE ODSTĘPY MIĘDZY WIERSZAMI)

odstęp 2 wiersze

Tekst streszczenia (Times New Roman 11 pkt., język angielski, pojedyncze odstępy między wierszami, tekst wyjustowany, wcięcie akapitu 0,5 cm)

 

Pozostałe informacje

  • streszczenie nie może zawierać tabel, rycin ani spisu piśmiennictwa, maksymalna objętość streszczenia to 300 wyrazów,
  • kwalifikacja prac do prezentacji ustnej lub posterowej zostanie przeprowadzona przez Przewodniczących poszczególnych sesji;
  • streszczenia zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych, w wersji elektronicznej;
  • warunkiem przyjęcia pracy jest uiszczenie opłaty konferencyjnej.

 

************************** 

Pliki w formacie pdf

 

ZAPROSZENIE ]

[ FOLDER KONFERENCJI ]

ZAKWATEROWANIE ]