Menu

E+ studia SMSRekrutacja

« wstecz

 

DOKUMENTY REJESTRACYJNE NA WYJAZD NA CZĘŚĆ STUDIÓW 2020/2021


 

Jeżeli zdecydowałeś się na wyjazd, 

zaplanuj swoją mobilność odpowiednio wcześniej

 

 

 

Przede wszystkim wykaż się inicjatywą: poszukaj informacji o możliwościach wyjazdu i warunkach finansowych (nasza strona internetowa, studenci, którzy byli na wymianie, nie tylko z naszej uczelni)

 

Nie zniechęcaj się nawet jeżeli Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie nie ma podpisanej umowy z interesującą Cię instytucją zagraniczną, ten wyjazd również może być zrealizowany.

 

Nie zapominaj uczyć się języków obcych, szczególnie w szkołach, które oferują certyfikaty poświadczające, że znasz dany język najlepiej na poziomie co najmniej B2.  Certyfikaty są często dokumentem wymaganym od kandydatów, zwróć uwagę, że niektóre uczelnie zagraniczne uwzględniają tylko określone certyfikaty jako dowód znajomości języka na wymaganym przez nich poziomie.

 

Ucz się – przede wszystkim na swoim kierunku :) Średnia z dotychczasowego okresu studiów jest jednym z wielu kryteriów kwalifikacji na wyjazd.

 

Zastanów się nad dodatkowymi finansami na czas mobilności, zdarzają się sytuacje, w których mimo przyznanego stypendium, trzeba uwzględnić dodatkowe wydatki (np. studenci wyjeżdżający do Turcji – koszty wizy).

 


 

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE:

Wszystkie dokumenty w wersji elektronicznej wyślij mailowo do sprawdzenia pracownikowi biura

 

 1. Formularz rejestracyjny SMS
 2. CV w języku angielskim wraz z kserokopiami dokumentów potwierdzającymi informacje zawarte w CV
  - instrukcje jak napisać CV
  - wzór poprawnie napisanego CV
  Na żądanie Informacje dodatkowe (rekomendacje), jeżeli dotyczą, np. zaświadczenie udziału w konferencjach międzynarodowych, odbyciu praktyk, uczestnictwie w wolontariacie
 3. Zaświadczenie o znajomości wymaganego języka obcego (np. międzynarodowy certyfikat zdanego egzaminu językowego, zaświadczenie ukończonego kursu językowego wydane przez stosowne instytucje, zaświadczenie ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (SPNJO)); konieczne jest określenie poziomu kursu (minimum B1) oraz oceny końcowej z egzaminu

 

Zaświadczenie językowe SMS potwierdzane przez lektora

- dla studentów, którzy zdali egzamin

 

Zaświadczenie językowe SMS potwierdzane przez lektora

- dla studentów, którzy jeszcze nie przystąpili do egzaminu

 

 1. Wykaz zaliczeń (Transcript of Records) uzyskanych w UP w Lublinie do chwili wyjazdu
 2. Decyzja o przyznaniu stypendium socjalnego lub Zaświadczenie o uprawnieniach do otrzymywania stypendium socjalnego w semestrze bezpośrednio poprzedzającym wyjazd na stypendium (sprawdź zakładka POWER)


Dokumenty na semestr letni 2020/2021 można maksymalnie dostarczyć do biura Erasmus do 16 października 2020

 

Studia odbywane w zagranicznej uczelni w ramach programu Erasmus są traktowane jako integralna część studiów w uczelni macierzystej.