wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Redakcja

« wstecz

Redaktor naczelny - Editor-in-chief

 

Krzysztof Kostro

 

 

Rada Naukowa - Scientific Board

 

  • Ikka Alitalo (University of Helsinki)
  • Ryszard Bobowiec (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
  • Jan Buczek (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
  • Stanisław Koper (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
  • Dusan Magic (University of Veterinary Medicine in Košice)
  • Franco Martelli (University of Pisa)
  • Jerzy Rzedzicki (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

 

 

Wydawca – Publisher

 

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
ul. Akademicka 15
20-950 Lublin
tel. 81 445 66 60
e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl
http://wydawnictwo.up.lublin.pl