wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Redakcja

« wstecz

Redaktor naczelny – Editor-in-chief

 

Franciszek Kluza

 

 

Rada Naukowa Scientific Board

 

 • Atanas Zdravkov Atanasov, University of Ruse, Ruse, Bułgaria
 • Herbert J. Buckenhüskes, Gesellschaft Deutscher Lebensmitteltechnologen, Stuttgart, Niemcy
 • Jerzy Buliński, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 • Sławomir Francik, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • Franciszek Kluza, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (przewodniczący – chairman)
 • Alexander Kolesnov, Moscow State University of Food Production, Moskwa, Rosja
 • František Kumhála, Czech Academy of Agricultural Sciences, Praga, Czechy
 • Adam Lipiński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
 • Deta Łuczycka, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Lilla Mielnik, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
 • Sang-Gi Min, Konkuk University, Seoul, Korea
 • Joachim Müller, Universität Hohenheim, Stuttgart, Niemcy
 • Bulgakov Volodymyr Myhailovich, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kijów, Ukraina
 • Fikret Pazir, Ege University, Izmir, Turcja
 • Leszek Piechnik, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Yves Schenkel, Centre Wallon de Recherches Agronomiques, Gembloux, Belgia

Andrzej Tomporowski, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

 

Zespół wydawniczy – Managing team

 

 • Agnieszka Litwińczuk
 • Anna Wypychowska
 • Małgorzata Grzesiak

 

 

Wydawca – Publisher

 

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
ul. Akademicka 15
20-950 Lublin
tel. 81 445 66 60
e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl
http://wydawnictwo.up.lublin.pl