wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Marcin Bartłomiej Arciszewski

« wstecz

 ZESZYT 290
Marcin Bartłomiej Arciszewski 
Noradrenergiczne i cholinergiczne unerwienie tarczycy u owcy oraz lokalizacja i kodowanie chemiczne neuronów ją zaopatrujących
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 290, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Lublin 2004, ss. 63