wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Tadeusz Głuski

« wstecz

 ZESZYT 291
Tadeusz Głuski
System kształtowania mikroklimatu w budynkach dla bydła
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 291, Wydział Inżynierii Produkcji, Lublin 2005, ss. 60.