wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Agnieszka Izabela Baruk

« wstecz

 ZESZYT 292
Agnieszka Izabela Baruk 
Personnel marketing and creating a firm's image
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 292, Wydział Rolniczy, Lublin 2005, ss. 252