wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Andrzej Kornacki

« wstecz

 ZESZYT 293
Andrzej Kornacki 
Modelowanie procesu omłotu i separacji ziarna w wielobębnowym zespole młócąco-wydzielającym 
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 293, Wydział Inżynierii Produkcji, Lublin 2005, ss. 51.