wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Ireneusz Balicki

« wstecz

ZESZYT 294
Ireneusz Balicki 
Badania nad rozpoznawaniem i leczeniem przewlekłego powierzchownego zapalenia rogówki u psów
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 294, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Lublin 2005, ss. 80