wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Marian Panasiewicz

« wstecz

 ZESZYT 295
Marian Panasiewicz
Analiza procesów hydrotermicznych i ich wykorzystanie w modyfikowaniu cech fizyczno-technologicznych owsa
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 295, Wydział Inżynierii Produkcji, Lublin 2005, ss. 115