wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Iwona Puzio

« wstecz

 ZESZYT 296
Iwona Puzio
Wpływ dodatku fitazy, cholekalcyferonu i kalcitriolu na procesy wzrostowe organizmu kurcząt brojlerów
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 296, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Lublin 2005, ss. 112