wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Andrzej Wacław Marciniak

« wstecz

 ZESZYT 298
Andrzej Wacław Marciniak
Projektowanie systemu reprezentacji wiedzy 
o rolniczym procesie produkcyjnym

Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 298, Wydział Inżynierii Produkcji, Lublin 2005, ss. 90