wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Grzegorz Zięba

« wstecz

 ZESZYT 299
Grzegorz Zięba 
Wykorzystanie zmienności genetycznej spożycia paszy w selekcji kur nieśnych 
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 299, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Lublin 2005, ss. 64