wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Edmund Lorencowicz

« wstecz

 ZESZYT 300
Edmund Lorencowicz
Wyposażenie techniczne i formy mechanizacji małych gospodarstw rolnych 
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 300, Wydział Inżynierii Produkcji, Lublin 2005, ss. 108