wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Marek Szczubiał

« wstecz

 ZESZYT 301
Marek Szczubiał 
Badania nad statusem oksydacyjno-antyoksydacyjnym u swiń w okresie okołoporodowym w aspekcie syndromu MMA 
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 301, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Lublin 2005, ss. 82