wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Janusz Bowszys

« wstecz

ZESZYT 302
Janusz Bowszys
Doskonalenie technologii suszenia i przechowywania w cylindrycznych silosach zbożowych 
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 302, Wydział Inżynierii Produkcji, zeszyt 302, ss. 103