wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Bożena Nowakowicz-Dębek

« wstecz

 ZESZYT 303
Bożena Nowakowicz-Dębek 
Gazowe zanieczyszczenia powietrza w środowisku fermy zwierząt futerkowych i ich wpływ na wybrane wskaźniki fizjologiczne i wyniki produkcyjne lisów polarnych 
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 303, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Lublin 2006, ss. 79