wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Kazimierz Zawiślak

« wstecz

 ZESZYT 304
Kazimierz Zawiślak 
Przetwarzanie ziarna kukurydzy na cele paszowe 
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 304, Wydział Inżynierii Produkcji, Lublin 2006, ss. 96