wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Anna Szymanowska

« wstecz

 ZESZYT 305
Anna Szymanowska 
Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania produkcji koźlęciny wysokiej jakości 
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 305, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Lublin 2006, ss. 66