wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Renata Nurzyńska-Wierdak

« wstecz

 ZESZYT 307
Renata Nurzyńska-Wierdak
Plon oraz skład chemiczny liści rokietty i kalarepy w zależności od nawożenia azotowo-potasowego 
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 307, Wydział Ogrodniczy, Lublin 2006, ss. 89