wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Andrzej Tarkowski

« wstecz

ZESZYT 308
Andrzej Tarkowski
Wartość pokarmowa i użyteczność paszowa sidy (Sida hermaphrodita Rusby)
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 308, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Lublin 2006, ss. 81