wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Kazimierz Wrotkowski

« wstecz

ZESZYT 310
Kazimierz Wrotkowski
Bilans cieplny organizmu zwierzęcia jako podstawowe kryterium wyboru systemu utrzymywania trzody chlewnej
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 310, Wydział Inżynierii Produkcji, Lublin 2006, ss. 90