wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Krzysztof Lutnicki

« wstecz

 ZESZYT 313
Krzysztof Lutnicki
Zaburzenia równowagi oksydacyjno-antyoksydacyjnej a system ochronny błony śluzowej żołądka szczurów
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 313, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Lublin 2006, ss. 103