wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Marzena Błażewicz-Woźniak

« wstecz

 ZESZYT 314
Marzena Błażewicz-Woźniak 
Wpływ czynników agrotechnicznych na wzrost 
i plonowanie kopru włoskiego (Foeniculum vulgare var. azoricumMill.)
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 314, Wydział Ogrodniczy, Lublin 2006, ss. 134