wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Jacek Skwarcz

« wstecz

ZESZYT 315
Jacek Skwarcz
Optymalizacyjny system ekspertowy doboru środków technicznych dla producentów zbóż
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 315,Wydział Inżynierii Produkcji, Lublin 2007, ss. 76