wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Andrzej Demetraki-Paleolog

« wstecz

 ZESZYT 317
Andrzej Demetraki-Paleolog 
Wrotki (Rotifera) planktonowe rzek zachodniej Lubelszczyzny 
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 317, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Lublin 2007, ss. 124