wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Izabela Kuna-Broniowska

« wstecz

 ZESZYT 318
Izabela Kuna-Broniowska 
Modelowanie i analiza statystyczna wyników doświadczeń czynnikowych z inżynierii rolniczej z uwzględnieniem kontroli i kombinacji pozornych
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 318, Wydział Inżynierii Produkcji, Lublin 2007, ss. 141