wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Ewa Rożek

« wstecz

 Ewa Rożek 
Czynniki i cechy kształtujące jakość owoców pomidora oraz ich przydatność do mrożenia 
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 319, Wydział Ogrodniczy, Lublin 2007, ss. 92