wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Mariusz Gagoś

« wstecz

 ZESZYT 320
Mariusz Gagoś
Organizacja molekularna amfoterycyny B w modelowych układach o znaczeniu biologicznym 
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 320,Wydział Inżynierii Produkcji, Lublin 2007, ss. 104