wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Joanna Bogusława Barłowska

« wstecz

ZESZYT 321
Joanna Bogusława Barłowska
Wartość odżywcza i przydatność technologiczna mleka krów 7 ras użytkowanych w Polsce
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 321,Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Lublin 2007, ss. 112