wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Jan Zwolak

« wstecz

 ZESZYT 322
Jan Zwolak
Rola środków trwałych w rolnictwie polskim w latach 1990-2004
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 322, Wydział Rolniczy, Lublin 2007, ss. 188