wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Renata Urban-Chmiel

« wstecz

 ZESZYT 323
Renata Urban-Chmiel 
Wpływ stresu transportowego na stopień podatności bydła i owiec na oddziaływanie leukotoksyny Mannheimia haemolytica
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 323, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Lublin 2007, ss. 89