wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Magdalena Gantner

« wstecz

 ZESZYT 324
Magdalena Gantner
Źródła odporności wybranych odmian leszczyny wielkowocowej (Corylus L.) na wielkopąkowca leszczynowego (Phytoptus avellanae Nal.) i zdobniczkę leszczynową (Myzocallis coryli Goetze)
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 324, Wydział Ogrodniczy, Lublin 2007, ss. 106