wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Bożena Gładyszewska

« wstecz

 ZESZYT 325
Bożena Gładyszewska
Metoda badania wybranych mechanicznych właściwości cienkowarstwowych materiałów biologicznych
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 325, Wydział Inżynierii Produkcji, Lublin 2007, ss. 87