wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Dariusz Dziki

« wstecz

 ZESZYT 326
Dariusz Dziki
Analiza wpływu wstępnego zgniatania ziarna zbóż na rozdrabnianie udarowe
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 326,Wydział Inżynierii Produkcji, Lublin 2008, ss. 96