wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Izabela Krakowska

« wstecz

 ZESZYT 327
Izabela Krakowska
Ekspresja receptorów estrogenowych α i β w neuronach tworu hipokampa podczas procesu neurogenezy oraz u dojrzałych płciowo samic królików
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 327, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Lublin 2008, ss. 100