wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Urszula Kosior-Korzecka

« wstecz

 ZESZYT 328
Urszula Kosior-Korzecka
Zmiany hormonalne oraz ekspresja mRNA receptorów leptynowych w komórkach przysadki owiec z indukowanymi ACTH torbielami jajnikowymi
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 328, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Lublin 2008, ss. 100