wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Wojciech Łopuszyński

« wstecz

 ZESZYT 329
Wojciech Łopuszyński
Wartość diagnostyczna i prognostyczna wybranych parametrów histologicznych oraz wskaźników proliferacji i apoptozy w nowotworach gruczołu sutkowego suk
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 329, Lublin 2008, ss. 146