wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Anna Czech

« wstecz

 ZESZYT 330
Anna Czech
Współdziałanie fitazy mikrobiologicznej z enzymami hydrolizującymi frakcje polisacharydów nieskrobiowych, kalcytriolem oraz kwasem mrówkowym i jego solą potasową w żywieniu świń
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 330, Lublin 2008, ss. 104.