wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Marek Sapuła

« wstecz

 ZESZYT 331
Marek Sapuła
Wpływ pobudliwości nerwowej koni małopolskich na ich cechy użytkowe
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 331, Lublin 2008, ss. 78