wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Eugenia Czernyszewicz

« wstecz

 ZESZYT 333
Eugenia Czernyszewicz
Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa owoców w aspekcie preferencji konsumentów
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 333, Lublin 2008, ss. 254