wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Jerzy Lechowski

« wstecz

 ZESZYT 334
Jerzy Lechowski
Ocena efektywności dodatku kwasu askorbinowego do paszy na cechy reprodukcyjne młodych loszek i knurów inseminacyjnych oraz właściwości fizyczne i chemiczne mięsa tuczników
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 334, Lublin 2009, ss. 79