wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Halina Pawlak

« wstecz

 ZESZYT 339
Halina Pawlak
Ergonomiczna ocena stanowisk pracy w przemyśle rolno-spożywczym
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 339, Lublin 2009, ss. 104