wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Dariusz Góral

« wstecz

 ZESZYT 340
Dariusz Góral
Analiza wykorzystania metody impingement we fluidyzacyjnym zamrażaniu owoców i warzyw
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 340, Lublin 2010, ss. 68