wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Jolanta Stanisława Molas

« wstecz

 ZESZYT 341
Jolanta Stanisława Molas  
Pobieranie niklu przez rośliny kapusty (Brassica oleracea L.) i jego fitotoksyczność w zależności od formy chemicznej dodanej do podłoża
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 341, Lublin 2010, ss. 142