wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Andrzej Sałata

« wstecz

 ZESZYT 343
Andrzej Sałata
Wpływ zabiegów agrotechnicznych na plon i wartość biologiczną karczocha zwyczajnego(Cynara scolymus L.)
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 343, Lublin 2010, ss. 112