wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Andrzej Junkuszew

« wstecz

 ZESZYT 344
Andrzej Junkuszew
Wzrost i wartość rzeźna jagniąt pochodzących ze stada zakażonego wirusem maedi-visna
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 344, Lublin 2010, ss. 82