wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Radosław Piotr Radzki

« wstecz

 ZESZYT 346
Radosław Piotr Radzki 
Antyosteopeniczne efekty alfa-ketoglutaranu i ipriflawonu u owariektomizowanych i orchidektomizowanych szczurów
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 346, Lublin 2010, ss. 146